เคยไหม? เวลาจะสั่งพิมพ์งานเลือก spec กระดาษอะไรดี เคลือ …

223

เคยไหม? เวลาออกแบบงานออกมาแล้ว composition ของงานดูไม่ค …

3.4k

เคยไหม? เวลาทํางานจริงออกมา ตัวอักษรเล็กไป อ่านไม่ออก ห …

1.6k

Contrast ในงานออกแบบ เป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้การออกแบ …

1.9k

วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอ …

3.2k

วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอ …

2.3k

วันนี้ข่าวดีไซน์คัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากกราฟิกดีไซน …

11k

ฟอนต์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ในการออกแบบ ในงานกราฟฟิก   …

2.8k