เคยไหม? เวลาจะสั่งพิมพ์งานเลือก spec กระดาษอะไรดี เคลือ …

781

เคยไหม? เวลาออกแบบงานออกมาแล้ว composition ของงานดูไม่ค …

3.8k

เคยไหม? เวลาทํางานจริงออกมา ตัวอักษรเล็กไป อ่านไม่ออก ห …

2.1k

Contrast ในงานออกแบบ เป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้การออกแบ …

2.9k

วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอ …

3.6k

วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอ …

2.8k

วันนี้ข่าวดีไซน์คัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากกราฟิกดีไซน …

13.4k

ฟอนต์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ในการออกแบบ ในงานกราฟฟิก   …

3.3k