50 เทคนิควิธีการออกแบบปก Magazine ให้น่าสนใจ


วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอีกแล้วครับ กับ ” 50 เทคนิควิธีการออกแบบปก Magazine ให้น่าสนใจ”  มาลองดูกันครับว่า 50 เทคนิควิธีการออกแบบปก Magazine  ให้น่าสนใจ นั้นจะมีวิธีใดบ้าง สามารถนําไปประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับออกแบบปก Magazine ของเราให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อหรือผู้ที่พบเห็นได้อย่างมีศักยภาพที่สุด

01. Give the issue title pride of place

02. Flip the layout

03. Use one-point perspective

04. Create a laser cut cover

05. Showcase a sequence

06. Merge the image and the background

07. Create impact with imagery

08. Experiment with transparent shapes

09. Play with face paint

10. Create illusions with paper

11. Nothing wrong with pretty and sweet

12. Create a sense of texture with embroidery

13. Avoid eye contact

14. Fake a light source

15. Experiment with psychedelic colours

16. Use a cheeky photo

17. Centre the masthead

18. Tear it up

19. Use simple lines and forms

20. Make a statement with the barcode

21. Add a transparent overlay

22. Layout a series of simple illustrations

23. Use gold foil to reflect light

24. Contrast a blurred image with crisp line

25. Get ready for an extreme close-up

26. Experiment with type

27. Disorient with surrealism

28. Be artistic with traditional tools

29. Follow a formula

30. Use an extra wide frame

31. Muster nostalgia with sepia tones

32. Morph the image

33. Use a frame to highlight

34. Add depth with a geometric transparency

35. Experiment with depth of field

36. Capture dynamic movement

37. Explore negative space

38. Foster anonymity

39. Create an illusion with a decorative pattern

40. Maximise blank space

41. Consider a different angle

42. Add warmth with a colour transparency

43. Create atmosphere with silhouettes

44. Set an image within a shape

45. Move everything to the middle

46. Add a pop of colour

47. Create a mood with your colour palette

48. Create layers with torn paper

49. Find patterns for striking visual effect

50. Use hand drawn techniques

credit : designschool.canva

 

 

 

 

 


Previous เรียนรู้กันฟรีๆ! 52 Illustrator Tutorials บน YouTube
Next 50 เทคนิควิธีการออกแบบ Packaging ให้โดดเด่น