20 เทคนิคการสร้าง Contrast ในงานออกแบบกราฟิก


Contrast ในงานออกแบบ เป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้การออกแบบนั้น สามารถสร้างลำดับชั้นความน่าสนใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นว่าส่วนใดของการออกแบบของคุณนั้นมีความสำคัญมากที่สุด ถ้างานออกแบบไหนที่ไม่มี Contrast ในงาน  งานออกแบบที่ออกมานั้น ทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่าง รูปทรงต่างๆ หรือ สีที่ใช้  จะทําให้งานออกแบบนั้นจะดูไม่น่าสนใจและน่าเบื่อเอามากๆ

วันนี้ข่าวดีไซน์เลยนําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอีกแล้วครับ กับ  ” 20 เทคนิคการสร้าง Contrast ในงานออกแบบกราฟิก ”  มาลองดูกันครับว่า 20 เทคนิคการสร้าง contrast ในงานออกแบบกราฟิกให้งานเรานั้นโดดเด่นน่าสนใจเพิ่มขึ้น นั้นจะมีเทคนิคอะไรบ้าง ไปเรียนรู้กันครับ

01. Contrast with Dark and Light Colors

สร้าง contrast โดยการใช้สีที่มีความสว่างและมืด (Dark and Light Colors ) ในสีอื่นๆมาประกอบกัน

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

02. Contrast with Color Hue

สร้าง contrast โดยการเลือกใช้ชุดสี ในวงล้อสี ( Color Temperature )

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

การใช้สีแบบ complementary

 

03. Contrast with Color Temperature

สร้าง contrast โดยการใช้สีที่มีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ( Color Temperature )

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

ใช้สี cool + warm

 

04. Contrast with Color Intensity

สร้าง contrast โดยการใช้สีที่มีความเข้มมากและน้อย ( Color Intensity ) ในสีเดียวกัน

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

05. Contrast with Shape: Organic vs. Geometric

ลองผสมรูปร่างในงานออกแบบของคุณให้มีความแตกต่างกัน ระหว่าง Organic และ Geometric ก็จะทําให้งานโดยรวมของคุณดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น

 

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

06. Contrast with Shape: Edges & Corners

ลองสร้างรูปร่างในงานของคุณให้ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นมุมของกรอบพื้นหลังข้อความของคุณ หรือ อื่นๆ ก็จะทําให้งานโดยรวมของคุณดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

07. Contrast with Texture

ลองสร้างพื้นผิวหรือ texture ในงานของคุณให้แตกต่างกัน ก็จะทําให้งานโดยรวมของคุณดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

08. Contrast with Scale & Size

ลองปรับสัดส่วนขององค์ประกอบของงานคุณ นอกจากจะสร้างความแตกต่างในของคุณแล้วยังสามารถสร้างลําดับความสําคัญในสารที่คุณต้องการนําเสนอด้วย

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

09. Contrast with Visual Weight

ใช้นํ้าหนักเพื่อสร้างความแตกต่างในงานของคุณ อาจจะเป็น นํ้าหนักของของตัวอักษร หรือ จะเป็นสี กรอบ พื้นหลังต่างๆ ก็จะทําให้งานโดยรวมของคุณดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

10. Contrast with Spacing & White Space

จัดสรรพื้นที่ว่าง ในงานของคุณให้ดี เพื่อสร้างจุดเด่นให้งานโดยรวมของคุณดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

11. Contrast with Compositional Choices

ลองใช้การจัดองค์ประกอบภาพ ที่แตกต่างกัน ผสมกันอย่างลงตัวในงานเดียวกันของคุณ เพื่อสร้างจุดเด่นให้งานโดยรวมของคุณน่าสนใจขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

12. Contrast with Something Unexpected

ลองสร้างความแปลกให้เกิดขึ้นมาในงานของคุณที่ใครนึกไม่ถึง เช่น อาจจะใส่สี ที่คนอาจจะคาดไม่ถึง หรือ สร้างแถบขึ้นมาในด้านหลังตัวอักษร เพื่อสร้างจุดเด่นให้งานโดยรวมของคุณน่าสนใจขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

13. Contrast with Repetition & Patterns

ลองสร้าง Pattern ที่เกี่ยวพันกับงานของคุณมา แล้วนํามาใส่ในงานของคุณ  เพื่อสร้างจุดเด่นให้งานโดยรวมของคุณน่าสนใจขึ้น

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

14. Contrast with Position & Orientation

ลองจัดสรรเนื้อความ ปรับรูปร่างและตําแหน่ง ให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นกว่าปกติ เพื่อสร้างจุดเด่นให้เนื้อความของคุณ ในแต่ล่ะส่วนที่ต้องการนําเสนอ

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

15. Contrast with Proximity & Separation

ลองจัดสรรเนื้อความ การแยก การชิด เพื่อสร้างจุดเด่นให้เนื้อความของคุณ ในแต่ล่ะส่วนที่ต้องการนําเสนอ

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

16. Contrast with Visual Cues

ลองสร้างภาพ สี หรือ สัญลักษณ์ขึ้นมาให้แตกต่างจากองค์ประกอบโดยรวมของงานคุณขึ้นมา ก็จะสามารถสร้างความแตกต่างและเน้นให้เด่นชัดขึ้นมาได้เลยทีเดียว

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

17. Contrast with Complex & Simple Features

ลองผสมผสานรูปแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อน เพื่อสร้างให้เกิด contrast ซึ่งจะสร้างให้ผลงานนั้นเด่นชัดขึ้นมาได้อย่างดีเลยทีเดียว

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

18. Contrast with Font Combinations

การเลือก Font ควรใช้คู่กันระหว่าง Font ที่เป็น serif และ sans serif และต้องมีนํ้าหนักที่เด่นชัดแตกต่างกันด้วย เพื่อสร้างให้เกิด contrast

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

19. Be Cautious When Contrasting with Typography

การเลือกใช้ตัวอักษรที่แตกต่างอาจจะต้องเลือกให้ดี ไม่งั้นจาก contrast จะกลายเป็น conflict ที่ขัดแย้งกันไปเลยทีเดียวแล้วงานจะออกมาดูยุ่งเหยิง

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

 

20. Contrasting with Typography Style & Weight

ลองปรับเปลี่ยนรูปแบบนํ้าหนักต่างๆของตัวอักษร ตามข้อความนํ้าหนักข้อความที่ต้องการสื่อ ก็จะช่วยทําให้งานออกแบบนั้นมี contrast ที่ชัดเจนขึ้น นอกจากความสวยงามแล้ว ยังช่วยทําให้สารหรือข้อความที่สื่ออกมานั้นเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

ตัวอย่างภาพงานออกแบบ

credit : designschool.canva


Previous 50 เทคนิควิธีการออกแบบ Packaging ให้โดดเด่น
Next Ruler-D ไม้บรรทัดสําหรับนักออกแบบกราฟิก