โลโก้ดังเปลี่ยนไปในปี 2017


ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้เห็น บริษัท ดังๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Instagram, MasterCard, DC Comics, Marvel Studios, Subway และอื่น ๆ Redesigns โลโก้บริษัทจากเดิมการออกแบบใหม่เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่ ​​minimalism แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการขยายขีดความสามารถในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นของการทํางานของโลโก้ เนื่องจากปัจจุบันและอนาคต ธุรกิจ ต่างๆได้มีความเกี่ยวพันกับ อินเตอร์เน็ต  ซึ่งรับส่งข้อมูล อย่างรวดเร็ว ในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งเล็กใหญ่ไปตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ถ้าโลโก้มีรายละเอียดเยอะอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ตัวอย่าง Logo ที่ Redesign ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2017

1.Instragram

2. DC Comics

3. Marvel Studios

4.Subway

5.MasterCard

”  เร็วขึ้น เรียบง่ายขึ้น ก็เข้าใจง่ายขึ้น จดจําได้ง่ายขึ้น  ”

Credit : Howdesign

 


Previous สแตนด์ Apple Watch สุด Retro จาก Elago
Next มาทําหัวไชเท้าให้เป็นเห็ดแบบมาริโอ้กัน