เรียนรู้กันฟรีๆ! 52 Illustrator Tutorials บน YouTube


วันนี้ข่าวดีไซน์คัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากกราฟิกดีไซน์เนอร์ทุกๆคนอีกแล้วครับ กับ ” เรียนรู้กันฟรีๆ! 52 Illustrator Tutorials บน YouTube ” ที่สอนเทคนิคการใช้โปรแกรม  illustrator ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นมืออาชีพเลย ซึ่ง โปรแกรม  illustrator นั้นมีความสําคัญมากๆ ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกเลยครับ และ การเรียนรู้จากภาพวีดีโอการสอนที่เคลื่อนไหว สามารถกดหยุดและย้อนไปมาได้นั้น จะช่วยให้เราฝึกฝนและจดจําได้ง่ายและดียิ่งขึ้นครับ ที่สําคัญชมฟรี! ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนที่ไหนด้วย

โดยจะแบ่งหมวด Tutorials ตามนี้นะครับ

  • Beginner & Fundamental Tutorials
  • Logo Design Tutorials
  • Typography, Text & Lettering Tutorials
  • Drawing & Illustration Tutorials
  • Data Visualization & Infographic Elements
  • Various Visual Effects

Beginner & Fundamental Tutorials

1. 10 Things to Know When You’re Getting Started

2. Playlist: How to Draw 13 Simple Shapes in Adobe Illustrator

3. 10 Essential Tips

4. Hidden Features

5. Workflow in Adobe Illustrator

6. How to Work with 3D Effects

7. Illustrator for Motion Graphics

Logo Design Tutorials

1. Using the Golden Ratio in Logo Design

2. Simple Emblems & Logos

3. 3D Logo Design Tutorial

4. 3D Gradient Logos

5. Monogram Logo

6. Monoweight Logos

7. Vintage-Style Logos (a.k.a. “hipster” logos)

8. Hole Logo Effect

Typography, Text & Lettering Tutorials

1. Basic Typography Tips

2. Creating Custom Type Designs in Adobe Illustrator

3. How to Make Quick 3D Lettering in Illustrator

4. Interlaced Lettering

5. Neon Text Effects

6. Typographic Illustrations

7. Anaglyphic Text Effect

8. Hatched Drop Shadow Text Effect

9. Knockout Text

10. A Ton of Handy Text Effects!

11. Golden Text

Drawing & Illustration Tutorials

1. Alternative Drawing Techniques

2. Digitizing Sketches

3. Tips, Tricks & Shortcuts for Line Art

4. How to Design a Flat Landscape Wallpaper in Illustrator

5. Perspective Vector Art

6. Creating Characters from Simple Shapes

7. Drawing (More Detailed) Characters in Illustrator

8. Inking & Coloring Comics

9. Flat Avatar Tutorial

 

10. Pixel Art in Illustrator

Data Visualization & Infographic Elements

1. Visualizing Data vs. Presenting Data

2. Creating Graphs

 

3. Flat Infographics

4. Creating Maps

5. Icon Designs

Various Visual Effects

1. Abstract Facets

2. Various 3D Effects

3. Texture Gradients

4. Tattoo-Inspired Vector Illustration

5. Halftone Shading

6. Isometric Shapes

7. Continuous Spirograph Patterns

8. Wave Effect

9. Creating Watercolor Brushes

10. Letterpress & Rubber Stamp Effect

11. Low Poly Art

credit : howdesign


Previous ฟรี 60 ฟอนต์ Serif ที่ดีที่สุด
Next 50 เทคนิควิธีการออกแบบปก Magazine ให้น่าสนใจ