เมื่อ 2 สิ่งที่แตกต่างมารวมตัวกัน


ผลงานสุดสร้างสรรค์แฝงไปด้วยความหมาย โดย Tom le French นักคิด นักออกแบบ ชาวฝรั่งเศสที่ได้รับรางวัลต่างๆมามากมาย  ‘ la beauté est une arme’ ความงามคืออาวุธ นําเอาสิ่งของต่างๆของสาวๆ เช่น เครื่องสําอางค์ , อุปกรณ์เสริมความงาม , เครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่สื่อสารถึงความเป็นผู้หญิง มารวมกับอาวุธที่ดูอันตรายและดุดัน ผสมลงตัวเข้ากัน เพื่อที่จะสื่อสารว่าภายใต้ความสวยงามมักแฝงไปด้วยอันตรายและอาวุธที่จะทําให้ชายหนุ่มนั้นลุ่มหลง

นับเป็นไอเดียและผลงานที่สื่อสารถึงความเป็นจริงในโลกมนุษย์ ต่อให้คุณผู้ชายมีอาวุธที่ดีแค่ไหนมีอํานาจแค่ไหน ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความงามของผู้หญิง เป็นการรวมสิ่ง 2 สิ่งที่แตกต่างแต่สร้างความหมายได้ลึกซี้ง

credit : fubiz


Previous ฟินแลนด์แดนมหัศจรรย์
Next หนังสือที่ถูกแช่แข็ง งานศิลปะความหมายลึกซึ้ง