หนังสือที่ถูกแช่แข็ง งานศิลปะความหมายลึกซึ้ง


‘crystallized books’ โดยไอเดียของ ศิลปิน Alexis Arnold’s ช่วยสะกิดเตือน สะท้อนความจริงในโลกยุคปัจจุบันที่เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว หนังสือจริงๆเริ่มจะลดหายไปในชีวิตประจําวันของเรา หรือหนังสือที่มีไม่ได้ถูกเปิดอ่านกลายเป็นของโบราณ โดยงานศิลปะชิ้นนี้ ใช้เทคนิคในการทํางาน โดยใช้หนังสือแช่ไปในสาร borax crystals พอแข็งตัวจะทําให้งานศิลปะชิ้นนี้ เหมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติ มากกว่าที่จะเป็นฝีมือของมนุษย์ คล้ายหินและพวกปะการังในธรรมชาติ ทั้งรูปฟอร์มที่พับซ้อนกันในแต่ล่ะหน้าและสีสัน สุดท้ายกลายเป็นวัตถุชิ้นนึงที่เรามองดูไม่รู้ว่ามันคืออะไรทั้งๆที่มันเป็นหนังสือ

งานศิลปะชิ้นนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม สิ่งเก่าหายไปสิ่งใหม่มาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากในปัจจุบัน บริษัทที่ทําหนังสือ , นิตยสารต่างๆ ทะยอยปิดตัวลง เนื่องจากปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม หนังสือยังคงทําหน้าที่ให้ความรู้ ความสุข แก่ทุกๆคน ได้อย่างดีเสมอมา ถ้าทุกคนไม่ลืมที่จะเปิดอ่านมัน

credit : fubiz

 


Previous เมื่อ 2 สิ่งที่แตกต่างมารวมตัวกัน
Next ของขวัญจากดวงดาว