สถาปัตยกรรมที่เป็นเพื่อนกับธรรมชาติ


โปรเจ็ค ‘tsubomi villas’ ที่บาหลี โดยสถาปนิกชื่อดัง Kengo Kuma ที่สามารถเนรมิตสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนและเคารพต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี

ไม่ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างแต่สร้างธรรมชาติขึ้นมาอีก 1 ชิ้น

‘tsubomi villas’ เป็นคําในภาษาญี่ปุ่นที่ให้ความหมายดอกไม้ที่ยังไม่บาน หรือ ดอกตูม นั่นเอง โดยหลังคาและสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบ hyperbolic paraboloid canopy

ซึ่งทับซ้อนได้อย่างละเอียดประณีต สอดคล้องกับธรรมชาติและภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ทั้งด้านในและด้านนอก

นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามอีกชิ้นนึงของ  Kengo Kuma สถาปนิกชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่สื่อสารถึงแนวคิดและผลงานออกมาได้น่าเคารพที่สุด

Credit : designboom
All images © kengo kuma & associates


Previous รถบินได้กําลังจะเป็นจริงในปี 2017
Next สแตนด์ Apple Watch สุด Retro จาก Elago