จาก ซามูไร สู่ มอเตอร์ไซด์


จากซามูไร สู่ มอเตอร์ไซด์ สุดยอดแนวคิดและการออกแบบจากที่สร้างขึ้นโดย 2 นักออกแบบจากยูเครน และ เบลารุสผู้มีนามว่า Vladimir Panchenko และ Artem Smirnov

โดยทั้ง 2 นักออกแบบผสมผสานวิธีคิดของหนัง ไซไฟ กับ รากฐานของวัฒนธรรมศิลปะที่ละเอียดอ่อนของการพับกระดาษออริกามิ และ จิตวิญญาณการต่อสู้ของซามูไร

แม้ว่าตอนนี้จะยังเป็นแค่แนวคิด แต่หวังว่าอีกไม่นาน 2 นักออกแบบคู่นี้จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่ตลาดจริงๆ

แม้ว่าตอนนี้จะยังเป็นแค่แนวคิด แต่หวังว่าอีกไม่นาน 2 นักออกแบบคู่นี้จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่ตลาดจริงๆ

หวังว่าแนวคิดนี้จะสะท้อนไปยังชาติอื่นๆโดยเฉพาะ นักออกแบบของไทยเรา ที่จะได้นําแนวคิดและวัฒนธรรมไทยไปปรับใช้ในการออกแบบมอเตอร์ไซด์บ้างในอนาคต

Credit : designboom
ภาพโดย© artem smirnov / vladimir panchenko


There is no more story.
Next รถบินได้กําลังจะเป็นจริงในปี 2017