เคยไหม? เวลาจะสั่งพิมพ์งานเลือก spec กระดาษอะไรดี เคลือ …

657

เคยไหม? เวลาออกแบบงานออกมาแล้ว composition ของงานดูไม่ค …

3.7k

เคยไหม? เวลาทํางานจริงออกมา ตัวอักษรเล็กไป อ่านไม่ออก ห …

2k

Contrast ในงานออกแบบ เป็นหลักสําคัญที่จะช่วยให้การออกแบ …

2.8k

วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอ …

3.5k

วันนี้ข่าวดีไซน์ได้นําบทความดีๆมาฝากนักออกแบบกราฟิกกันอ …

2.6k

วันนี้ข่าวดีไซน์คัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากกราฟิกดีไซน …

12.8k

ฟอนต์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ในการออกแบบ ในงานกราฟฟิก   …

3.2k